Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

موبایلمون مکان ما رو از کجا میفهمه ؟
موضوع: تکنولوژی و مکانیسم
لطفا لاگین کنید

توضیحات :

یکی از مفید ترین و پرکاربرد ترین اختراعات بشر ، که استفاده ی بسیار زیادی از علم فیزیک در آن مشهود است ، مخصوصاً یکی از مهمترین اثبات های موجود برای نظریه نسبیت خاص اینشتین1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با