در اینجا هر سوال یا چالش فیزیکی ای که برات ایجاد شده ، چه درسطح کتاب و چه خارج از کتاب، رو میتونی مطرح کنی و پاسخت رو در صندوق پیام حساب کاربریت دریافت کنی.
    1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با
    پشتیبانیپیام شما رو در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد
    پشتیبانی

    سلام دوست من، هر پیامی دارید می تونید اینجا با ما به اشتراک بذارید

    15:43