Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

انرژی بستگی
موضوع: فیزیک دوازدهم
لطفا لاگین کنید

توضیحات :

انرژی بستگی :

انرژی بستگی هسته فیزیک دوازدهم را با هسته ی یک اتم هلیم که بسیار پایدار است را توضیح می دهیم . دو پروتون و دو نوترون این هسته با نیروی بسیار بالایی به یکدیگر متصل هستند .

هسته اتم هلیم

اگر قرار باشد این ذرات را از یکدیگر جدا کنیم باید انرژی مصرف کنیم و کار انجام دهیم . به این انرژی لازم جهت جداسازی ذرات تشکیل دهنده ی هسته ، انرژی بستگی می گوییم ( Binding Energy ) .

جدا سازی هسته اتم هلیم

به عمل جداسازی هسته به ذرات و یا هسته های کوچکتر نیز شکافت هسته می گوییم ( Fission ) . این انرژی به چه میزان است و به چه نحوی می توانیم محاسبه کنیم ؟؟! برای درک این موضوع عملیات عکس آن که هم جوشی هسته ای ( Fission ) می باشد را در نظر بگیرید . یعنی دو پروتون و دو نوترون وجود دارد ( دو عدد هسته ی هیدروژن ) که باید به یکدیگر متصل شوند و هسته اتم هلیم را تشکیل بدهند . اگر شرایط جهت این عمل ایجاد شود ، قبل از هم جوشی دو نوترون و دو پروتون داریم که مجموع جرم این ذرات را با جرم هسته اتم هلیم بعد از همجوشی مقایسه می کنیم . مشاهده می شود که جرم هسته از مجموع جرم های اولیه ذرات کمتر می باشد و به این تفاوت ، کاستی جرم هسته یا ( Mass Defect ) می گویند . این اتفاق به این معنی است که مقدار اندکی جرم در خلال همجوشی گم شده است !!!

در اینجا دانشمند بزرگی بنام انیشتین با تئوری خارق العاده ای ، همه را متحیر نمود . انیشتین با فرمول فرمول جرم و انرژی انیشتین ثابت کرد که جرم و انرژی دو جلوه از یک کمیت واحد هستند . یعنی جرم و انرژی به یکدیگر تبدیل می شوند . از این رو دانشمندان متوجه شدن که مقدار جرم گم شده در این هم جوشی در واقع گم نشده بلکه تبدیل به انرژی شده یعنی دو اتم هیدروژن در فرآیند همجوشی انرژی آزاد می کنند و به پایداری می رسند که این انرژی دقیقاً همان میزان انرژی است که باید به هسته اتم بدهیم تا بتوانیم آن را بشکافیم .

خلاصه انرژی بستگی هسته :

انرژی بستگی : انرژی لازم برای جداسازی هسته ، به ذرات تشکیل دهنده اش و یا انرژی آزاد شده در تشکیل هسته ، از ذرات تشکیل دهنده آن می باشد .

حالا که متوجه شدیم این انرژی بستگی به جرم بستگی دارد برای محاسبه ی آن باید از محاسبه ی جرم نکلئون ها شروع کنیم . ( متأسفانه این محاسبات از کتاب فیزیک دوازدهم حذف شده است )1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با