Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

مدل اتمی بور
موضوع: فیزیک دوازدهم
لطفا لاگین کنید

توضیحات :

مدل اتمی بور یکی از موفق ترین مدل هایی بود که برای توصیف الگوی اتمی ارائه شده بود ، چرا که تا به الان هم در بعضی موارد مخصوصا اتم هیدروژن از این مدل استفاده میشه تا اینکه بعد از پدیدار شدن فیزیک مدرن و کوانتومی کم کم ارزش خودش رو از دست داد.1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با